Haikal

Dio

Latip

Dedeng

Kepek

Asvin

Lambe

Aditya

Fued

Dapid

Grey

Ageng

Hanafi

Mas Ade

Tirta BC

 

Dendy

Mas Boni

Mas Simbah

Mas Baham

Mas Lambang

Mas Yhogan

Ember

Yoso

Mas Aslih

Ilham

Abu Isa

 

Dowek

Upek

Pak Sultan

Mas Roshid

Mas Budi

Mas Panji

Mas Simuh

Mas Adit

Mas Gebuk

Mas Panggah

Mas Dimas

 

Oni

Mas Alif

Mas Arfan

Mas Moqi

Mas Wicak

Izak

Curut

Dito

Damar BC

Febri

 

Jiyud

Damar A

Bagus Rizki

Alvin

Cahyo

Hario

Faruq

Iksa

Putut

Juni

Gunawan

Sujin

Wahyu

Arga

 

 

Mas Ardha

Mas Dian

Angga

Mas Brili

Muiz

Sigit

Enggar

Fauzi

Pungki

Gendro

 

Note: tugas setiap koordinator yaitu mengkoordinasikan dan memberi tau anggotanya untuk kapan maen atau ngumpul dsb..

Leave a Reply